Back

อะไรคือ กำไรชีวิต | จิตร์ จิตตสวโร | TEDx

พระจิตร์ จาก วิชาใจ กับการเติมเต็มสิ่งที่ดี ๆ ให้กับชีวิต เพราะชีวิตเราเป็นเรื่องที่มีค่าเหลือเกิน ใช้ความคิดดี ๆ เรื่องดี ๆ มาป้อนให้กับจิตใจ ดังนั้นเราจึงต้องพยายามหาวิธีการดี ๆ ที่จะมาช่วยดูแลจิตใจของตนเองเพื่อให้พร้อมรับกับคุณค่าดี ๆ ที่จะเกิดขึ้น ใช้ศักยภาพของเราให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่น และเกิดประโยชน์แก่โลก ลองทำเพื่อส่วนร่วม เพราะสิ่งที่ได้มาไม่ใช่แค่ความอิ่มเอมใจ แต่เป็นคุณค่าทางจิตใจและเป็นการยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้อื่นด้วย นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันเป็นสังคม พูดในที่จัดอีเว้นท์ ขึ้นที่ TEDxBangKhunThian ปี 2022

คำคม หลวงพี่โก๋

ชีวิตของเราคือเรื่องที่มีค่าเหลือเกิน, นั่นไม่ใช่เพียงแค่การหามีครอบครัวหรือสังคมที่เจริญรุ่งเรือง แต่ยังเกี่ยวข้องกับพระจิตร์ที่สวยงามของเรา การเติมเต็มสิ่งที่ดี ๆ เข้าสู่ชีวิตมีความสำคัญอย่างมาก เพราะชีวิตเรามีมิตรภาพกับความกระจ่างแจ้งและความหลังดีที่เต็มไปด้วยความดีงาม

การใช้ความคิดดี ๆ เรื่องดี ๆ เป็นแรงผลักดันในการปรับเปลี่ยนจิตใจของเรา นอกจากนี้, เรายังต้องพยายามหาวิธีที่ดี ๆ มาช่วยดูแลจิตใจของเรา โดยการสร้างพื้นที่ในใจที่เป็นส่วนตัวและเติมเต็มด้วยความสงบ การทำสิ่งที่เรารัก, การสร้างประสบการณ์ที่ดี, และการพักผ่อน เป็นต้น

นอกจากนี้, การใช้ศักยภาพของเราให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง, ผู้อื่น, และโลก เป็นทางเลือกที่เป็นสิ่งมีคุณค่าที่สุด การแบ่งปันความดีในทุก ๆ มุมของชีวิต, การช่วยเหลือผู้อื่น, และการทำสิ่งที่ทำให้โลกเป็นที่ดีขึ้น ทั้งนี้, เราจะพบคุณค่าทางจิตใจที่เติมเต็มในหัวใจของเรา

ในการอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกันเป็นสังคม, การทำส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง การยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแค่เป็นการให้ความช่วยเหลือแต่ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจ นับว่าเป็นการเชื่อมโยงที่มีประโยชน์สูงสุดในการสร้างสังคมที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

ดังนั้น, เมื่อเราพยายามเติมเต็มความดีในชีวิต, เราก็กำลังสร้างพื้นที่ที่ดีขึ้นในจิตใจของเรา, ช่วยสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจ ทั้งนี้, ความพร้อมที่เราสร้างขึ้นจะทำให้เราพร้อมรับสิ่งดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและของโลกที่เราอยู่ร่วมกัน

karnnikro
karnnikro
https://tedxbangkhunthian.com
Karnnikro | License Holder of TEDxBangKhunThian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy