Back

Activist เยาวชนไทย | พัทธ์ธีญา | TEDx

Activist เยาวชนไทย คุณเกรซ (พัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย) เป็นนักกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการประชุมระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และเขามีมุมมองที่เน้นที่จะส่งเสริมความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม.

เวที TEDxBangKhunThian 2023

การจัดอีเว้นท์นี้ที่บางขุนเทียนเป็นไปเพื่อทำให้บางขุนเทียน เป็นครั้งที่สอง จากครั้งแรกจัก Them Reborn รอบปี 2023 มาใน Theme Go Glow Grow ซึ่งเน้นความเป็นชุมชน เป็นคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นขึ้น เรานำความเป็นชุมชนนและมีกลิ่นอายของบางขุนเทียนมากขึ้นมาก speakers ของ TEDx รอบนี้รับรองว่าทุกท่านจะได้ไอเดียอะไรดี ๆ กลับไปแน่นอน

เวที TEDx ที่บางขุนเทียนมีหัวข้อพูดที่หลากหลายตั้งแต่พัฒนาตัวเอง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมายธุรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการตลาดอีกด้วย ซึ่งเรายึดถือเรื่องไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ในชุมชน

เยาวชนไทย activist TEDx TED BangKhunThian บางขุนเทียน

บทบาทของเยาวชนในการเป็น Activist

คุณเกรซเน้นที่ความสำคัญของเยาวชนในการเป็น Activist ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอนาคตของประเทศ. การส่งเสริมทักษะการสื่อสาร, การคิดเชิงวิพากษ์, และการมีมือทำในรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปลดล็อคความสามารถในการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้กำกับการเปลี่ยนแปลงสังคม.


ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเยาวชน

คุณเกรซเชื่อว่าเยาวชนคือแกนนำที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม. การมีส่วนร่วมของเยาวชนไม่เพียงแค่ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม, แต่ยังส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ.


การเป็นนักกิจกรรม

คุณเกรซกล่าวถึงว่าการเป็นนักกิจกรรมต้องพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อสังคม. การมีวิจารณญาณ, การเข้าใจปัญหา, และการทำตามที่เหตุการณ์ต้องการ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็น.


สรุปและอนาคต

ในสรุป, คุณเกรซเห็นความสำคัญของบทบาทของเยาวชนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม และเขาทำหน้าที่เป็นตัวแทนแกนนำที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความตระหนักรู้ในหลายด้านที่สำคัญสำหรับอนาคต.

karnnikro
karnnikro
https://tedxbangkhunthian.com
Karnnikro | License Holder of TEDxBangKhunThian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy