TEDxBangKhunThian Podcasts

บางขุนเทียน กำลังเกิดใหม่ ด้วย Podcast แรงบันดาลใจ จาก TEDxBangKhunThian ซึ่งรับฟังได้ทาง Spotify, Soundcloud และช่องทางอื่น ๆ ที่คุณใช้ฟัง รวมทั้งรูปแบบ Videos ผ่าน YouTube ได้ด้วย!


Hidden Gem BangKhunThian

บอกเล่าความลับ วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมา สถานที่ต่าง ๆ วัฒนธรรมที่ถูกลืมของบางขุนเทียน

Comming Soon

Check In-side

ความกลัว ความเบื่อ ความเศร้า ความสับสน

—เราจะรับมือกับอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดทั่วโลกนี้ และจะทำให้ผู้คนได้สำรวจภายในตัวเองอีกครั้ง

Comming Soon