แจ้งชำระเงิน

  • ยกเลิกระบบการแจ้งชำระเงิน
    หันไปใช้ระบบร่วม => งานอีเว้นท์ Bigdreamblog.com https://www.bigdreamblog.com/events
  • นโยบายการคืนเงิน
    • แจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรมจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เหตุผลเพราะค่าใช้จ่ายถูก Fix เป็นต้นทุนมิใช่เพื่อแสวงหาผลกำไร