Back

ทุนนิยม ดีหรือไม่ เอื้อนายทุนหรือเปล่า?

ทุนนิยม ทำไมหลาย ๆ ที่ในโลก ถึงยังใช้ระบบทุนนิยม “ทุนนิยม” ในบริบทของ “Capitalism” หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่สนับสนุนการทำกำไรและการครอบครองทรัพย์สินโดยบุคคลหรือบริษัทเอาไว้ โดยระบบนี้ให้เสรีภาพในการซื้อขายทางการเศรษฐกิจแบบเสรี โดยราคาของสินค้าและบริการจะถูกกำหนดโดยการตลาดและการแข่งขัน

ใน ทุนนิยม แบบ Capitalism, การตัดสินใจทางเศรษฐกิจมีลักษณะที่สำคัญคือ:

  1. เสรีภาพในการสตาร์ทและทำธุรกิจ: บุคคลหรือกลุ่มที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางรัฐ
  2. การครอบครองทรัพย์สิน: บุคคลและบริษัทมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน, ที่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขายได้ตามตลาด
  3. ราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาด: การปรับราคาของสินค้าและบริการจะถูกตัดสินใจโดยกฎของตลาดและการแข่งขัน
  4. การเสรีภาพในการตัดสินใจการลงทุน: บุคคลและบริษัทมีความเสรีภาพในการตัดสินใจทางการเงินและการลงทุน
  5. ประสิทธิภาพของการทำงานของตลาด: โดยทั่วไป, ระบบ Capitalism ยึดถือว่าการทำงานของตลาดจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร
  6. ความเสี่ยงและรางวัล: ระบบนี้มีระดับความเสี่ยงทางธุรกิจและรางวัลที่สูง, และบุคคลหรือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีมีโอกาสรับรางวัลมากกว่า

ระบบ Capitalism นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับทุนนิยมทางเศรษฐกิจและก็ได้รับการใช้ในหลายประเทศทั่วโลก, แต่ก็มีการปรับปรุงและปรับแต่งตามเงื่อนไขและความต้องการของสังคมแต่ละแห่ง

ทุนนิยม และการพัฒนาโลก

ระบบทุนนิยม เป็นความเชื่อในการบริหารจัดการความโลภของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์พัฒนาต่อไปทุนนิยมหรือ Capitalism คือระบบเศรษฐกิจที่คนทุกคนสามารถมีความเป็นเจ้าของสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อเป็นผลผลิตและสามารถทำกำไรได้จากสิ่งนั้น เพื่อให้เกิดการค้าอย่างเสรีนั่นเองครับ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี การแข่งขันจึงนำมาซึ่งการพัฒนา ของสินค้า ผลผลิตและบริการ ซึ่งทำให้เป็นปัจจัยในการพัฒนาของมนุษย์

ทุนนิยม นายทุน

ทุนนิยม มาจากไหน

จุดเริ่มต้นของทุนนิยม ถูกพัฒนาช่วง ๆ คริสต์ศตวรรษที่ ที่ 18,19 และ 20 หรือพูดง่าย ๆ คือถูกพัฒนามาตลอดตั้งแต่ ช่วงที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน ผ่านสภาวะแวดล้อมภายนอกหลาย ๆ อย่างเช่นช่วง The Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ส่งผลเป็นวงกว้างกับโลกรวมถึงประเทศไทยจึงเกิดการปฏิวัติสยามในปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ซึ่งก็ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไป

การค้าเสรี

ทุนนิยมคือระบบที่ปล่อยให้กลไกตลาดเป็นคนกำหนดราคาระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้อย่างเสรีตามความสมัครใจ โดยอิงกับความต้องการ (Demand) และผลการผลิต (Supply)

โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐให้มากที่สุดนั้นเองครับ โดยที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ และถูกปกป้องโดยสัญญาที่ชัดเจนบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ที่คุ้มครองตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึง นิติบุคคล ซึ่งรัฐที่มีส่วนสำคัญมากที่ทำให้ระบบทุนนิยมเป็นไปตามอุดมการณ์ที่แท้จริง

คือการออกกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการเอาเปรียบยกตัวอย่างเช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า และสามารถมีปัจจัยที่เอื้อต่อการแข่งขันของคนในประเทศและสินค้าบางประเภทอย่างกำแพงภาษีนำเข้า หรือภาษีสำหรับสินค้าบางประเภทอีกด้วยหากใช้ได้อย่างถูกวิธี

การพัฒนา Capitalism

ทุนนิยมมีขึ้นเพื่อเอื้อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ

แต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนของรัฐ เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดของตลาด ซึ่งหากปล่อยให้มีการผูกขาดของตลาด ผู้ที่มีทรัพยากรเยอะกว่า (ในระดับต่างกันมาก) ก็จะมีความได้เปรียบเกินไปจนไม่สามารถทำให้เกิดการแข่งขันได้อย่างเสรีจริง ๆ และเมื่อนั้นระบบทุนนิยมจะกลายเป็น “ทุนนิยมสามานย์” จริง ๆ

ทุนนิยม กับการเมือง

สำหรับใครอยากเข้าใจทุนนิยมมากขึ้นแอดมินแนะนำให้ดู

ทอล์กของคุณบรรยง พงษ์พานิช ที่พูดไว้ที่งานจัดอีเว้นท์ TEDx ของ Bangkok

ทุนนิยม บรรยง พงษ์พานิช TEDx

และตอนนี้ คุณอาจจะรู้สึก “เกิดใหม่” ในเรื่องของ “ทุนนิยม” โดยหากสรุปเป็นคำสั้น ๆ ผมขอสรุปด้วย Quote ว่า

ประชาชนคือผู้สร้างความเจริญรุ่งเรือง

คำคม karnnirko
karnnikro
karnnikro
https://tedxbangkhunthian.com
Karnnikro | License Holder of TEDxBangKhunThian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy