Back

ความเสี่ยงของการศึกษา | Geoff | TEDx

คุณ Geoff Baker เป็นครูที่สอนวิชาสังคมที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้ง “Grin Green International” เป็นองค์กรเล็ก ๆ ในโรงเรียนเพื่อลดการใช้พลาสติกในกรุงเทพมหานคร

เวที TEDxBangKhunThian 2023

การจัดอีเว้นท์นี้ที่บางขุนเทียนเป็นไปเพื่อทำให้บางขุนเทียน เป็นครั้งที่สอง จากครั้งแรกจัก Them Reborn รอบปี 2023 มาใน Theme Go Glow Grow ซึ่งเน้นความเป็นชุมชน เป็นคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นขึ้น เรานำความเป็นชุมชนนและมีกลิ่นอายของบางขุนเทียนมากขึ้นมาก speakers ของ TEDx รอบนี้รับรองว่าทุกท่านจะได้ไอเดียอะไรดี ๆ กลับไปแน่นอน

เวที TEDx ที่บางขุนเทียนมีหัวข้อพูดที่หลากหลายตั้งแต่พัฒนาตัวเอง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมายธุรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการตลาดอีกด้วย ซึ่งเรายึดถือเรื่องไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ในชุมชน


คำคม TEDxBangKhunThian

การรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อม

คุณ Geoff Baker ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้เขาตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา


Grin Green International: ลดการใช้พลาสติก

“Grin Green International” ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดการใช้พลาสติกในกรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนร่วมมือกันในการประพันธ์แนวคิดนี้


ความสำเร็จของนักเรียน

คุณ Geoff Baker กล่าวถึงความสำเร็จของนักเรียนที่ร่วมมือกันใน “Grin Green International” และการทำสิ่งดีสำหรับสิ่งแวดล้อม


การร่วมมือกันของกลุ่มคน

คุณ Geoff Baker บอกว่าการทำสิ่งดีสำหรับสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการร่วมมือกันของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน


สรุป: การกระทำสิ่งดีและความรับผิดชอบ

บทความนี้ระบุถึงคุณ Geoff Baker ที่ได้ทำสิ่งดีเพื่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียนผ่าน “Grin Green International” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการร่วมมือกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

karnnikro
karnnikro
https://tedxbangkhunthian.com
Karnnikro | License Holder of TEDxBangKhunThian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy