Back

การท้าทาย กรอบสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลง | จิรายุส | TEDx

การท้าทาย บทความนี้นำเสนอเรื่องราวของคุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา, ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่ก้าวออกจากกรอบสังคมเดิม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่แตกต่าง

เวที TEDxBangKhunThian

การจัดอีเว้นท์นี้ที่บางขุนเทียนเป็นไปเพื่อทำให้บางขุนเทียนถูกมองในมุมใหม่ เกิดภาพลักษณ์ใหม่ ๆ และกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน การนำแววดาวมาทอล์กในเวที TEDx นี้มาจากความเชื่อว่าเราจะได้รับอะไรใหม่ ๆ จากจิรายุสได้แน่นอ


Top bitkub TEDx บางขุนเทียน จิรายุส การท้าทาย
คำคม Top Jirayus

การท้าทาย กรอบสังคม

คุณท๊อปเชื่อว่าการที่กรอบสังคมที่สามารถกำหนดได้ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เขากล้าที่จะตอบสนองต่อทัศนคติและความคาดหวังของสังคม, และท้าทายกฎเก่า ๆ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบใหม่


ความเชื่อใน “คนกล้า”

คุณท๊อปเชื่อในคำว่า “คนกล้า” เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลง เขาเคยกล่าวว่าโลกมาถึงจุดนี้ไม่ได้เพราะคนเก่ง, แต่เพราะคนที่กล้าและพร้อมเสี่ยง.


ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

ในฐานะผู้นำและผู้ก่อตั้งของบริษัท, คุณท๊อปทำหน้าที่เป็นตัวอย่างและผู้นำทีเชื่อมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้.


จาก “เด็กหัวดื้อ” สู่ “ผู้ประสบความสำเร็จ”

คุณท๊อปชี้ให้เห็นว่าการมีความเชื่อในตนเองและความกล้าที่จะทำต่าง ๆ นอกเหนือจากกฎ คือหนทางสู่ความสำเร็จ.


การสร้างกฎใหม่: เปลี่ยนแปลงโลก

คุณท๊อปเชื่อว่าการสร้างกฎใหม่, เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน, สามารถเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงโลก.


สรุป: การท้าทายและการเปลี่ยนแปลง

จากเรื่องราวของคุณท๊อป, เราได้พบกับการท้าทายกรอบสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลในทุกมิติของชีวิต การเชื่อมั่นและความกล้าที่จะท้าทายเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างโลกที่แตกต่างและดีขึ้น

karnnikro
karnnikro
https://tedxbangkhunthian.com
Karnnikro | License Holder of TEDxBangKhunThian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy