Back

ลิงแสม และมนุษย์: ทำให้เราเป็นนักสู้ของชีวิต | TEDx


ลิงแสม และมนุษย์: การอยู่ร่วมกันที่ทำให้เราเป็นนักสู้ของชีวิตที่ บางขุนเทียน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลิงไม่เพียงแค่เรื่องของการอยู่ร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นให้เกิดความสติสูงขึ้นในมนุษย์ การอยู่กับลิงสามารถทำให้เรากลับมาเป็นนักสู้ โดยเป็นง TEDx โดย เจ กวิณภัสร์ มงคลเตชาพัฒน์ การจัดอีเว้นท์นี้มีขึ้นในปี 2022

ลิงแสม TEDx TED BangKhunThian บางขุนเทียน
คำคม TEDx Talk

1. การเรียนรู้จากธรรมชาติ

การอยู่ใกล้กับลิงทำให้มนุษย์ได้เข้าใจและเรียนรู้จากพฤติกรรมของลิงซึ่งเป็นสัตว์ธรรมชาติ มนุษย์จะสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร, การล่าอาหาร, และการมีกลุ่มที่แข็งแกร่ง เรียนรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะในชีวิตประจำวันและการทำงาน คือสิ่งที่คุณเจได้เรียนรู้

2. การพัฒนาความเข้มแข็ง

การอยู่กับลิงส่งผลให้มนุษย์เรียนรู้ถึงการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ลิงมีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและท้าทาย การพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกายสามารถเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและเผชิญหน้ากับท้าทายในชีวิต

3. การสร้างความรัก

การอยู่กับลิงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความรักและความเข้าใจต่อสิ่งมีชีวิต การที่มนุษย์รับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของลิง ทำให้เกิดความเข้าใจและความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งมีชีวิตอื่น

4. การเรียนรู้จากความหลากหลาย

การอยู่กับลิงในบางขุนเทียนทำให้มนุษย์ได้พบเห็นความหลากหลายของสังคมลิง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานกลุ่ม และการร่วมมือเพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน

5. การทำงานเป็นทีม

การอยู่กับลิงเหมือนกับการเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่มีความซับซ้อน นำมาซึ่งประสบการณ์ที่สอนให้มนุษย์เรียนรู้การทำงานเป็นทีม, การแบ่งปันทรัพยากร, และความรับผิดชอบต่อกลุ่ม

6. การเป็นนักสู้ในชีวิต

การที่เจได้ปกป้องลิงฝูงสุดท้ายของบางขุนเทียนทำให้เธอต้องเป็นนักสู้ เรียนรู้การทำสิ่งที่ท้าทายและต่อสู้เพื่อเป้าหมายของเธอ ทำให้เธอเป็นตัวอย่างที่สามารถถ่ายทอดให้คนรอบตัวเห็นถึงความสำคัญของการต่อสู้ในชีวิต เจได้ศึกษากฎหมาย ที่จะแก้ไขปัญหานี้เพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตแบบนี้อย่างยั่งยืน โดยได้รับคำปรึกษามากมายจากหลายกลุ่มคน ปรึกษากฎหมาย

ดังนั้น, การอยู่กับลิงไม่เพียงเพียงแค่เป็นประสบการณ์นันทนาการ, แต่ยังเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างทักษะและคุณลักษณะที่สำคัญในการเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในชีวิต

karnnikro
karnnikro
https://tedxbangkhunthian.com
Karnnikro | License Holder of TEDxBangKhunThian

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy