ต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

0
16
ปัญหาภัยแล้ง ฝนแล้ง
ปัญหาภัยแล้ง ฝนแล้ง

สวัสดี “วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก” (World Day to Combat Desertification and Drought) ในวันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี

We can’t help everyone, but everyone can help someone.

เราไม่สามารถช่วยเหลือคนทุกคนบนโลกนี้ได้ แต่เราทุกคนบนโลกสามารถช่วยคน ๆ หนึ่งบนโลกนี้ได้

คำคม Ronald Reagan

วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

ความเป็นมาของวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก เริ่มมาจากพบว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั่วโลกถูกทำลาย และกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ซึ่งเห็นได้จากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือสภาพอากาศแปรปรวน 

เกิดจากอะไร?

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ในภาคคมนาคมขนส่ง การอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้า รวมถึงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวันที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างสิ้นเปลือง ทั้งนี้ ปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศวิทยาและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง

ดังนั้น เพื่อให้มนุษย์ได้ร่วมใจกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น องค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก โดยเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชากรโลกตระหนักและหันกลับมาใส่ใจธรรมชาติมากขึ้น

.

TEDxBangKhunThain จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมต่อต้านปัญหาภัยแล้ง ฝนแล้งที่ยังคงเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญในทุกปี ถ้าเราไม่อยากเห็นโลก หรือสภาพอากาศแปรปรวนไปมากกว่านี้ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้

.

เราจึงอยากเตือนทุกคนในวันที่ 17 มิถุนายนของทุกปี ว่ายังมีปัญหานี้อยู่รอบตัวเรา และไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเท่าไรนัก…

.

อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่พลาดการ “เกิดใหม่” ไปพร้อมกับพวกเรา

Facebook : TEDxBangkhunthian

Instagram : tedxbangkhunthian

Website : https://tedxbangkhunthian.com

Open chat : https://shorturl.asia/LnaGy

#WorldDaytoCombatDesertificationandDrought 

#TEDxBangKhunThian

#Reborn

เขียนและเรียบเรียงโดย : Jithlada Donchai

ภาพโดย : Sine

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่